Kvalitetssikringssystemet på EAMV

Kort introduktion

Kvalitetssikringssystemet på EAMV skal sikre at vi til stadighed udbyder relevante og opdaterede uddannelser og undervisning til vores studerende.

Kvalitetssikringssystemet er overordnet i kvalitetskonceptet og er understøttet af en række procedurer som illustreret nedenfor. 

Procedurerne er opdelt i 4 kategorier:

  • Overordnede procedurer der primært giver input til det tværgående kvalitetsarbejde
  • Videngrundlag - hvor procedurerne primært understøtter arbejdet med undervisernes videngrundlag
  • Niveau og indhold - procedurerne understøtter primært arbejdet med niveau og indhold i undervisningen
  • Relevans - her er procedurerne koncenteret omkring arbejdet med at tilbyde relevante uddannelser til vores aftagere.

Det er dog vigtigt at understrege at alle procedurer understøtter et samlede kvalitetsarbejde og dermed også er tværgående. 

 

Understøttende elementer

I arbejdet med at sikre kvalitet på EAMVs uddannelser er der, ud over procedurerne, en række vigtige understøttende elementer hvoraf de vigtigste er: 

  • Årshjul for kvalitetsarbejde
  • Kvalitetsrapporter (Q1, Q2 og Q3)
  • Styringsdokumenter - herunder videngrundlagsskema og teammøder med fast dagsorden
  • Evalueringer
  • Fag- og forløbsplaner