Din rolle

Din rolle i kvalitetsarbejdet på EAMV

Som ansat på EAMV har du en vigtig rolle i kvalitetsarbejdet - uanset om du er underviser eller chef.

Du har følgende opgaver inden for kvaltetsarbejdet:

  • du skal have kendskab til indhold og ansvar i relevante procedurer så du kan efterleve indholdet
  • du er ansvarlig for, sammen med dit team, at udarbejde/udfylde relevante dokumenter i styringsdokumenterne på J-drevet
  • du er ansvarlig for at indtaste egne opdaterede oplysninger i videngrundlagsskemaet/musskema.dk omkring vidensaktiviteter
  • du skal medvirke til udarbejdelse af kvalitetsrapporten og efterfølgende udføre opgaver fra handlingsplanen
  • du skal generelt medvirke til bl.a. målopfyldelse, implementering, evaluering og opfølgning på kvalitetsmæssige forhold