Evaluering af det samlede udbud

Alle uddannelser på EAMV skal igennem evaluering af det samlede udbud hvert 6. år efter en fastlagt turnusplan.

I foråret 2022 er der gennemført evaluering af det samlede udbud på Procesteknolog og Laborant.

Da der i øjeblikket arbejdes på at tilrette proceduren og dermed også turnusplanen, ligger det ikke fast hvilke uddannelser, der skal evalueres i efteråret 2022.