Videngrundlag

Her finder du procedurerne der specielt arbejder med at sikre videngrundlaget for underviserne på EAMV.

Procedure for:

Alle nyansatte undervisere på EAMV skal gennemgå et adjunktforløb for at opnå lektorgodkendelse. 

Proceduren beskriver processen og ansvaret omkring adjunktforløbet. 

Læs proceduren her

Der afholdes GRUS for alle teams på EAMV. For uddannelsesteams er der bl.a. fokus på udvikling af videngrundlag og udviklingstendenser.

Proceduren for GRUS beskriver processen og ansvaret ift. med gennemførelse af GRUS. 

Du kan læse proceduren her

MUS mellem medarbejder og nærmeste chef afholdes hvert år. I samtalen er der fokus på medarbejderens faglige og personlige udvikling. 

I proceduren for MUS beskrives processen og ansvaret i de enkelte elementer i MUS.

Proceduren finder du her

På EAMV arbejdes der med flere forskellige projekttyper. I proceduren er processen for almindelige innovationsprojekter, større innovationsprojekter samt forskningsprojekter beskrevet.

Læs proceduren her

Bilag 

Bilag 1: Skema til projekter på idé-stadiet

Bilag 2: Vejledning til EA Viden - under udarbejdelse

Bilag 3: Fælles projektbeskrivelse (projektskabelon)

Bilag 4: Forskning, udvikling og innovation på erhvervsakademierne: Hvorfor? Hvad? og Hvordan? (de 10 principper)

Bilag 5: Budget

Bilag 6: Evaluering af større innovationsprojekter og forskningsprojekter

På EAMV er videndeling et vigtigt element i arbejdet med videngrundlaget. Gennem videndeling på tværs i organisationen bliver vi klogere og kan inspirere hinanden.

Proceduren beskriver de faste strukturer igennem hvilke der sker videdeling.

Du kan læse proceduren her