Sikring af relevante uddannelser

Her findes procedurer der primært har med sikring af uddannelsernes relevans at gøre.

Procedure for:

Evaluering af det samlede udbud foretages hver 6. år på den enkelte fuldtids- og deltidsuddannelse.

Proceduren beskriver processen og ansvaret ifm. evalueringen.

Læs proceduren her

Da vi uddannelser direkte til beskæftigelse er proceduren udarbejdet for at sikre, at der iværksættes tiltag, såfremt der observeres et markant fald eller en manglende positiv udvikling i beskæftigelsen for vores dimittender.

Læs proceduren her

Formålet med proceduren er at sikre en systematisk og kvalificeret proces omkring ansøgning af nye uddannelser og udbud samt fremtidig kvalitetssikring af disse.

Læs proceduren her

De obligatoriske praktikophold for EAMVs studerende er vigtige ift. deres fremtidige beskæftigelse og procederen beskriver proces og ansvar ift. tilvejebringelse af disse såfremt den studerende ikke slev kan kunnet finde en praktikplads.

Proceduren finder du her

Gennem aftageranalyse kan EAMV opnå viden om aftagernes kompetencebehov og deres vurdering af vores dimittenders faglige kvalifikationer set ift. dette kompetencebehov samt få et indblik i aftagernes fremtidige kompetencebehov.

Proceduren beskriver proces og ansvar ift. gennemførelsen af aftageranalysen.

Du kan læse proceduren her