Niveau og indhold i undervisningen

Procedure for:

Alle studerende skal igennem et obligatorisk praktikforløb under deres uddannelse på EAMV.

Proceduren beskriver processen omkring kvalitetssikringen af praktikopholdet - hvem har ansvar for hvad.

Proceduren findes her


Praktikkontrakter

Praktikkontrakt DK

Praktikkontrakt international

 

 

På EAMV udarbejdes der fag- og forløbsplaner for alle fag/forløb/moduler på både fuldtids- og deltidsuddannelserne.

Proceduren beskriver processen og ansvaret ift. udarbejdelse af den enkelte fag- og forløbsplan.

Proceduren finder du her

I arbejdet med at sikre uddannelsernes kvalitet spiller studieordningen en afgørende rolle. i den institutionelle del af studieordningen arbejdes der med at tone uddannelsen til de behov der er i vores dækningsområde.

I proceduren er processen og ansvaret ift. udarbejdelsen af studieordningen beskrevet.

Proceduren findes her

 

På EAMV arbejder vi kontinuerligt med at mindske frafald på fuldtidsuddannelserne.

I denne procedure beskrives  proces, værktøjer og ansvar i forhold til arbejdet med at mindske frafald.

Proceduren finder du her

Arbejdet med at forhindre frafald på EAMVs deltidsuddannelser er en kontinuerlig proces. 

Proceduren beskriver proces, tiltag og ansvar ift. arbejdet med frafald.

Læs proceduren her

På EAMV er fremgangsmåden omkring mistanke om plagiat systematiseret således, at der foretages en ensartet behandling af disse sager.

Processen og ansvaret omkring mistanke om plagiat er beskrevet i proceduren.

Du finder proceduren her

 

Vejledninger

Vejledning til undervisere

Vejledning til studerende

For alle uddannelser på EAMV er der nationale uddannelsesnetværk/fællesudvalg hvor repræsentanter for EAMV deltager.

I proceduren er der præciseringer af bemyndigelse samt opgave- og ansvarsfordeling som repræsentant for EAMV i disse netværk.

Proceduren finder du her

 

Optagelse på EAMVs uddannelser sker gennem en række fastlagte processer der er beskrevet i proceduren der også præcisere ansvar i processerne.

Proceduren findes her

Deltagelse i internationale studieforløb er en mulighed for studerende på EAMV.

Proceduren beskriver processen med at kvalitetssikre disse ophold.

Proceduren kan du finde her

Proceduren har til formål at sikre en systematisk og dokumenterbar håndtering at studerende, der grundet fysiske eller psykiske vanskeligheder har behov for særlige eksamensvilkår. 

Læs proceduren her

Muligheden for merit omfatter studerende der søger ind på EAMV samt studerende der ønsker at fortsætte på andre uddannelsesinstitutioner. 

Proceduren beskriver proces og ansvar ift. merit.

Læs proceduren her